Tự động hóa doanh nghiệp (tập 1)

599.000,0

Cuốn sách tổng hợp 5 HỆ THỐNG NỀN TẢNG để xây dựng doanh nghiệp BÀI BẢN, TỰ ĐỘNG. Thông qua phương pháp “Cầm tay chỉ việc” giúp bạn không bao giờ gặp phải những tình huống đau đầu ở phía trên nữa!

Được đúc kết từ cuộc nghiên cứu 50 doanh nghiệp TOP Fortune 500 Thế giới, những Doanh nghiệp trên 200 năm tuổi  và 12 năm kinh nghiệm làm doanh nghiệp thực tế của tác giả.

Đặt Mua Sách