Giải phóng lãnh đạo

500.000,0

Cuốn sách là 14 chìa khóa giúp chủ doanh nghiệp xác định được định hướng phát triển doanh nghiệp bài bản và quản lý nhân sự hiệu quả, tăng năng suất và nhân bản doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

Đặt Mua Sách